Intro Over ons Problematiek Solarcooking Projecten Help mee Archief Partners Contact

Over ons

Sol Suffit vzw wil in Derde Wereldlanden het idee van geïntegreerd koken promoten = koken met zonne energie of met houtbesparende ovens en gebruiken van energiesparende isolatiemanden. Wij richten ons daarbij vooral op de techniek van koken op zonne energie.

Sinds de start in 2008 werden er in diverse Afrikaanse landen proefprojecten opgezet met de plaatselijke bevolking. In het begin werd gewerkt met bestaande solar cooker systemen, waaronder de Cookit. Al snel werd met een kleine groep enthousiastelingen meegewerkt aan de ontwikkeling van een verbeterde solarcooker van het parabool type.

Vanaf 2014 wordt gewerkt met een vernieuwd eigen model: de Sunicook. Hoewel we ons in hoofdzaak richten op derde wereldprojecten, promoten we het idee van solar cooking ook in Westerse landen als sensibilisatiemiddel over gebruik van duurzame energie. De verkoop van onze Sunicook in Westerse landen ondersteunt overigens integraal de projecten in de derde wereld.
Sol Suffit vzw stelt niks dan winst tot doel:
  • winst voor de biodiversiteit en klimaat
  • winst voor de bevolking
  • winst voor de plaatselijke economie
Ook eventuele andere noden van de bevolking en de leefomgeving worden niet vergeten.

Winst voor de biodiversiteit en klimaat

Onze VZW wil een positieve bijdrage leveren in de strijd tegen de te snelle klimaatopwarming, de ontbossing en het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. Dankzij het gebruik van zonneovens en isolatiemanden kan tot 50% hout bespaard worden. Zo wordt ontbossing en verwoestijning tegengegaan en dat komt de biodiversiteit ten goede. Door te zorgen voor meer bomen en minder uitstoot van broeikasgassen (bij verbranding), helpen we mee in het gevecht tegen de klimaatverandering.

Winst voor de bevolking

De bevolking van Afrika is niet verantwoordelijk voor klimaatverandering, maar riskeert er wel de zwaarste tol voor te betalen. Er is dringend nood aan initiatieven om hen hiertegen te beschermen.
  • In grote delen van Afrika wordt een derde van het gezinsinkomen besteed aan de aankoop van hout en houtskool. Zonneovens zijn daarentegen relatief goedkoop in aankoop en verbruiken geen brandstof.
  • Het tijdrovende houtsprokkelen leidt tot schoolverzuim en analfabetisme. Kinderen hebben dikwijls niet de tijd om naar school te gaan.
  • Het dagelijks inademen van de rook bij het koken, is zeer schadelijk voor de gezondheid. Men schat dat er wereldwijd jaarlijks 2 miljoen doden vallen door rookinhalatie. Met de zonneovens komt daar verandering in.
Vrouwen bereiden het eten

Winst voor de plaatselijke economie

Op termijn kan solar cooking zich als een volwaardige economie ontwikkelen waarbij solar cookers hetzij ter plaatse worden gemaakt of worden ingevoerd, en dan worden doorverkocht via de reguliere economische circuits. Dit is echter een scenario op wat langere termijn: het concept van solar cooking moet eerst nog zijn weg vinden in de ruimere bevolking.

Oog voor andere noden

De noden van de bevolking en de natuur in ontwikkelingslanden zijn hoog. Sol Suffit neemt zich dan ook voor om steeds oog te hebben voor basisbehoeften van de bevolking en de natuur in haar werkingsgebied. Zo werd al geïnvesteerd in medische hulpposten in Senegal en Mauritanië en in herbebossingsprojecten.
Heraanplant tijdens zonnefeest in het ecocamp

NL | FR | EN